Asiakaskokemus kertoo yrityksestä kaiken

Asiakaskokemusten pureksiminen valaisee läpi yksityiskohtaisesti, miten yritys on valmistautunut kohtaamaan asiakkaan.

Harjaantunut kapellimestari tai urheiluvalmentaja pystyy musiikkiesitystä tai ottelua seuratessaan näkemään valtavan määrän yksityiskohtia siitä, miten ryhmä ja yksilöt ovat valmistautuneet tilaisuuteen, ja minkälainen ryhmäkulttuuri organisaatiossa vallitsee.

Asiakaskokemusten pureksiminen valaisee läpi yksityiskohtaisesti, miten yritys on valmistautunut kohtaamaan asiakkaan.

CEO Helsinki tuo markkinoille uuden vaihtoehdon analysoida läpi koko asiakaskokemuksen vaikutusketjun, ja löytää tärkeimmät kehityskohteet hinnoittelusta tuotteistuksiin, viestinnästä asiakashoitomalleihin.

Avaan seuraavassa asioita, joita käymme läpi kaikissa tulevissa työmaissamme.

Maksettu hinta ja myyntivolyymi kertovat, kuinka merkityksellisenä ja erottuvana asiakkaat ovat valmiita pitämään ostohetkellä tuotetta. Voittomarginaali mittaa,  kuinka tehokkaiksi yritys on rakentanut prosessinsa ja kuinka kilpailukykyisesti se pystyy toimittamaan haluttua laatua.

Ostokokemukset avaavat, miten hyvin myynti- ja ostopaikkaratkaisut on fundeerattu, kuinka erottuvasti tuotteet nousevat esille rivistä totuuden hetkellä. Markkinointiviestintä ja muu näkyvyys tukevat halutun asiakaskokemuksen syntymistä.

Tuotevalikoiman tuoreudesta ja osuvuudesta voi suoraan katsoa, kuinka taitavasti ja nopeasti yritys osaa lukea omaa toimintaympäristöään, nopeita kilpailun ja asiakasodotusten muutoksia.  Palvelun henkilökohtaisuudesta näkyy yrityksen kyky kohdata erilaiset kohderyhmät segmenttikohtaisine asiakashoitomalleineen. 

Asiakaskokemuksen merkityksellisyys ja erottuvuus nojaavat parhaiden menestyjien kohdalla vahvasti tuotteen ja yrityksen DNA:han. Asiakaskokemuksen kova ydin on pitkäkestoinen pääasiakaslupaus ja arvomaailma, joka ohjaa yksiselitteisesti yrityksen toimintaa sisäisesti, ja joka tunnistetaan laajasti ulkoisesti. Kaikkia muita tekijöitä muutetaan ja optimoidaan ketterästi sen ympärillä.

Lähdemme työssämme siitä, että jokaisella yrityksellä ja toimialalla on omat matematiikkansa, ja siksi emme tuputa samoja ratkaisumalleja kaikille aloille, ja kaikille asiakasyrityksille start-upeista globaaleihin markkinajohtajiin. Työt valmistuvat läheisesti yhdessä tekemällä alusta loppuun saakka, ja asiakas toimii projekteissamme aina puheenjohtajana.

Huippuluokan markkinointi on joukkuepeliä, jossa kirkas ja ketterä strategia ohjaa kaikkien toimintaa johdonmukaisesti maalina tyytyväinen asiakas. Asiakaskokemuksen palasten yhteensopivuus ja kirkkaus kertovat, kuinka johdonmukaisesti asiakaslupausta toteutetaan. Joukkuepelin tuloksellisuuden määrittävät organisaatiokulttuuri ja kyvykkyydet. Haluamme, että jokaisesta projektistamme jää pysyvää arvoa ja ketteryyttä asiakkaidemme työtapoihin. 

Asiakaskokemus kertoo yrityksestä kaiken. Oman työmme arvo tullaan mittaamaan asiakaskokemuksissa, jotka tulevat kertomaan yrityksestämme kaiken. 

Tervetuloa CEO Helsinkiin, teemme kaikkemme että asiakkaamme on tyytyväinen.

Kari Tervonen